Latvijas cimdu karte ir informācijas krātuve un izziņas avots, kurā var iepazīt Latvijas tradicionālās kultūras unikālo vērtību - latviešu cimdus.