Tautas tērpu gājiens 2021


Tautas tērpu centrs “Senā klēts” ir izveidojis un uztur šo galeriju, lai arī pandēmijas apstākļos varam rādīt cits citam savu tautastērpu un lepoties ar to.