Latvijas cimdu karte

Latvijas cimdu karte ir informācijas krātuve un izziņas avots, kurā var iepazīt Latvijas tradicionālās kultūras unikālo vērtību – latviešu etnogrāfiskos cimdus. Dūraiņi no visiem pieciem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem adīti kā atdarinājumi pēc muzeju materiāliem un datēti ar laiku līdz 20.gs. sākumam.  Plašais cimdu klāsts, vairāk kā 100, dod iespēju attālināti apskatīt muzeju krājumu cimdu rakstus un krāsas, iepazīt etnogrāfisko cimdu daudzveidību, mūsu senču tradīcijas un prasmes.